Manastiri C...E - Manastirea Celic Dere

 Este mãnãstire de maici, ctitoritã de cãlugãri români si rusi în perioada 1841 - 1844Biserica de piatrã, a fost ctitoritã de episcopul Partenie Clinceni în anii 1909 - 1916 si este pictatã în frescã de Gheorghe Eftimiu. Catapeteasma este sculptatã în stil brîncovenesc de catre Ion Dima. Aici a functionat o scoalã de picturã, atelier de þsut covoare, broderii ºi þesãturi.

Cuvinte cheie: Manastirea Celic Dere manastire de maici episcopul Partenie Clinceni sculptata stil brincovenesc manastiri dobrogea manastiri dobrogene biserici dobrogene

 
213.136.76.7