Manastiri R...S - Manastirea Rafaila


 


Se afla in comuna Todiresti, satul Rafaila, judetul Vaslui. Este mãnãstire de cãlugãri, atestatã documentar din anul 1599.


În anul 1681 cãlugãrul Rafail Bâlteanu a construit aici un schit. Mosia schitului a fost arendatã de vornicul Vasile Alecsandri între 1845-1847. Biserica de astãzi, înãltatã în 1834 de ieroschimonahul Dorotei, restauratã în 1916, a fost afectatã de cutremurul din 1940 si a dãinuit pânã în anul 1954. A fost redeschisã în 1994.

Cuvinte cheie: Manastirea Rafaila comuna Todiresti satul Rafaila mãnãstire de cãlugãri

 
213.136.76.7