Manastiri F...H - Manastirea Hotarani

 Se afla in comuna Farcasele, satul Hotarani, in judetul Olt.


Mãnãstire în ruinã, a fost ctitoritã în 1588 de vornicul Mitre si ulterior reparatã si zugrãvitã de Matei Falcoianu, fost mare cãpitan. In 1718 a fost arsã de turci si de tãtari. A fost metoh la Dionisiu de la Muntele Athos.

Cuvinte cheie: Manastirea Hotarani Farcasele satul Hotarani in judetul Olt Matei Falcoianu Dionisiu de la Muntele Athos.

 
213.136.76.7