Manastiri A...B - Manastirea Bradu

 Este mãnãstire de maici, ctitoritã în 1632 de vel - comisul Radu Mihalcea, de la curtea lui Matei Basarab.


Se afla in satul Hales, com, Tisau, jud. Buzau.Legenda o aminteste pe doamna Neaga drept ziditoare a mãnãstirii. Lucrãrile de consolidare si restaurare începute în 1981 au permis reînfiintarea ei în 1994.

Cuvinte cheie: Manastirea Bradu maici Hales com Tisau jud. Buzaum manastiri buzau manastiri buzoiene manastiri curbura carpatilor biserici buzau

 
213.136.76.7