Manastiri - Manastirea Turnu

Este manastire de calugari, cu 18 vietuitori. Se afla in orasul Calimanesti, jud. Valcea, la 26 km N de Rm. Valcea si 7 km N de gara Jiblea, cu acces pe calea ferata Rm. Valcea-Sibiu (84 km), gara Manastirea Turnu, apoi drum nemodernizat cca 1 km, sau pe drumul european Rm. Valcea - Sibiu, digul hidrocentralei din amonte de manastirea Cozia, apoi cu piciorul cca. 1/2 ora.


A fost sihastrie in sec. XV, locuita de sihastrii din Cozia, Nucet si Ostrov. Biserica mica cu hramul "Intrarea in Biserica a Maicii Domnului" (21 noiembrie), a fost ctitorita in 1676 de Mitropolitul Varlaam (†1702) pe locul alteia mai vechi de lemn din sec. XVI si repictata de Agafton ieromonahul in 1866. Asezamantul a fost integral restaurat de Gherasim Timus, Episcop al Argesului (1896-1911 ). Biserica a fost refacuta in 1933 si pictata in fresca de D. Belizarie. Arhitectura fidel apropiata Coziei Vechi, are sculpturi interioare in lemn de C. Babic (1935). Biserica mare cu hramul "Schimbarea la Fata" (6 august), trapeza si chiliile au fost ctitorite de Gherasim Timus, Episcop al Argesului (1897-1901), in stil arhitectonic strain traditiei vechi, cu picturi in ulei pe panze detasate, aplicate pe pereti. Aici se afla pesteri sapate in piatra de sihastri din Cozia, in care s-au nevoit schimonahia Xenia, mama Mitropolitului Varlaam (sec. XVII) si cuviosii Daniil Duhovnicul si ucenicul sau Misail. In zona exista ape termale si un castrul roman Arrutela la Bivolari, pe malul Oltului. Are atelier de pictura icoane. Detine arhondaric.

Cuvinte cheie: Manastirea Turnu manastire de calugari orasul Calimanesti jud. Valcea Cozia Nucet Ostrov ape termale castrul roman Arrutela la Bivolari atelier de pictura icoane

 
213.136.76.7