Manastiri - Manastirea Tiganesti

Este manastire de calugarite, cu 143 vietuitoare. Se afla in com. Ciolpani, jud. Ilfov, la 36 km N de Bucuresti, pe drumul modernizat Bucuresti - Ploiesti (74 km).


Dateaza probabil din sec. XVII. A fost infiintata in anul 1776 pe locul unui schit de lemn citat in 1752. A fost manastire de calugari pana in 1800, de calugarite din 1805, cu maici transferate de Mitropolitul Dositei de la schiturile Turbati - Ilfov si Hagi Dima – Bucuresti. Biserica mare a fost ctitorita in 1812, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" (15 august) de marele ban Radu Golescu, marele logofat Gheorghe Florescu impreuna cu sotia sa si arhim. Dositei din Cernica, pe locul celei de lemn. Arhitectura este in stil neoclasic, simplua si sobrua, cu medalioane in mozaic pe fatade si picturi murale interioare din 1812, renovate de D. Belizarie in 1929. Este remarcabila scena Judecatii de Apoi, realizata in mozaic. Biserica din cimitir cu hramul "Sfanta Treime" (a doua zi dupa Rusalii), a fost ctitorita in 1817 de marele logofat N. Bascoveanu si zugravita in 1880. Are atelier de tesut broderii artistice pentru obiecte liturgice, colectie de arta, manuscrise vechi (1691), icoane pe lemn si sticla, icoana Sfintei Cuvioase Paraschiva din 1797, a Maicii Domnului cu Pruncul - exemplar din "Evangheliarul" tiparit la Bucuresti in 1693 si altele. Colectia de arta are valoare de patrimoniu. Are biblioteca. Detine arhondaric.

Cuvinte cheie: Manastirea Tiganesti manastire de calugarite comuna Ciolpani judetul Ilfov hramul Adormirea Maicii Domnului Arhitectura stil neoclasic cimitir cu hramul Sfanta Treime atelier de tesut broderii artistice manuscrise vechi biblioteca patrimoniu

 
213.136.76.7