barlad


Manastirea Adam

 
 


Manastirede calugari, 1 vietuitor, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" (15 august). A fost reinfiintata in 1991.

Manastirede calugari adam hramul Adormirea Maicii Domnului barlad tecuci Ioanichie Greceanu Metodiu Gociu manastiri galati


 
213.136.76.7